0
ไต้หวันสตอรี่ ก้าวย่างนี้มีเรื่องราว (PDF)
ความพิเศษของ “ไต้หวัน สตอรี่ ก้าวย่างนี้มีเรื่องราว” เล่มนี้ อยู่ที่ความเป็นธรรมชาติ ระหว่างการเดินทาง และเส้นทางที่มีเรื่องราว รวมไปถึงวิธีการเล่าเรื่อง การวางลำดับภาพถ่าย
e-books(PDF) ?295.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    บันทึกสัญจรสิบวันในไต้หวัน ที่เริ่มจากสนามบินเถาหยวน แล้วชวนเดินทางโดยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่นอกไทเป และลองเที่ยวไปถึงแถบใต้สุดที่เมืองเกาสง เป็นบันทึกที่ทำให้รู้ว่าไต้หวันมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ มีเรื่องราว เรื่องเล่า ที่ควรค่าแก่การเก็บกระเป๋าเดินทางไปอย่างยิ่ง

สารบัญ

- ก้าวแรก
- จากฟอร์โมซาสู่ไต้หวััน
- Day 1 เมาคง
- Day 2 ทะเลสาบสุริยันจันทรา [1]
- Day 3 ทะเลสาบสุริยันจันทรา [2]
- Day 4 อาลีซาน [1]
- Day 5 อาลีซาน [2]
- Day 6 เกาสง
- Day 7.1 เป่ยโถ / ตลาดปลาไทเป
- Day 7.2 วัดหลงซาน / ซีเหมินติง
- Day 8 เหยหลิ่ว
- Day 9 อู่ไหล
- วันสุุดท้ายและก้าวต่อไป
- ภาคตามรอย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840163455 (PDF) 248 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์), บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน