0
ไทยกับอาเซียนในยุคสงครามเย็น : มิติด้านการเมืองและความมั่นคง
เป็นข้อมูลจาก "คนใน" ที่มีประสบการณ์อย่างโชกโชนเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งเป็น "คนนอก" ได้เห็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในมิติด้านการเมืองและความมั่นคง
หนังสือ712.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ไทยกับอาเซียนในยุคสงครามเย็น : มิติด้านการเมืองและความมั่นคง" เล่มนี้ ผู้เขียนเป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทย ได้อาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะนักการทูตอาชีพ นับว่าเป็นข้อมูลจาก "คนใน" ที่มีประสบการณ์อย่างโชกโชนเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งเป็น "คนนอก" ได้เห็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน ในมิติด้านการเมืองและความมั่นคงอย่างเป็นระบบ

    หนังสือเล่มนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวาง ในแวดวงวิชาการด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพสำหรับใช้ในการเรียนการสอนเรื่องอาเซียน อีกทั้งสร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่างโลกวิชาการกับโลกการทูตการปฏิบัติด้วย ตลอดจนหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐ และประชาชนทั่วไปที่สนใจการต่างประเทศและการทูตของไทย

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 กำเนิดอาเซียน
บทที่ 3 บทบาทของอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง
บทที่ 4 ประเทศมหาอำนาจกับอาเซียน
บทที่ 5 บทสรุป

ข้อมูลเพิ่มเติม

- "สุรพงษ์ ชัยนาม" นักวิจัยรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 และ 2561 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คำนิยม
งานวิจัยของท่านทูตสุรพงษ์ ชัยนาม มีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นควรค่าที่จะอยู่ในรายการ "A Must Read" ของผู้ที่สนใจการต่างประเทศของไทย และบทบาทและพัฒนาการของอาเซียน ที่ไทยมีส่วนสำคัญในการผลักดันตั้งแต่แรกก่อตั้งจนถึงปัจจุบันดร.ปราณี ทิพย์รัตน์
สิ่งที่ช่อนอยู่ใต้รายงานวิจัย...คือบันทึกความคิด ความรู้ และความทรงจำของผู้เขียน...ในช่วงเวลาที่การเมืองระหว่างประเทศของภูมิภาคและของโลกระดมโจทย์อันแหลมคม เข้ามาทดสอบขีดความสามารถของไทย ในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติด้านการเมืองและความมั่นคงอย่างต่อเนื่องรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์
งานของท่านทูตสุรพงษ์ยังชวนให้เราคิดต่อในทางวิชาการและการวิจัยในอนาคตว่า ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เมื่อระบบโลกกำลังมุ่งไปสู่ระบบสองขั้วอำนาจ (bipslar system) อีกครั้งหนึ่ง นั่นคือการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างเข้มข้นระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในทุกมิติ...จะทำให้เอกภาพของอาเซียนเกิดขึ้นได้หรือไม่ หรือจะยิ่งสั่นคลอนเสถียรภาพของประชาคมอาเชียนมากยิ่งขึ้นรองศาสตราจารย์ ดร.จิตติภัทร พูนขำ
โลกแห่งการเรียนการสอนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับโลกแห่งนักการทูตผู้ปฏิบัติ เพื่อผลประโยชน์แห่งชาตินั้นอาจอยู่ห่างกันไกลกว่าที่คิด หนังสือเล่มนี้จึงน่าจะเป็นฐานข้อมูล และความรู้ชวนให้แวดวงวิชาการไทยอภิปรายทบทวนเนื้อหาสาระที่จะใช้สอนเกี่ยวกับอาเซียนได้เป็นอย่างดีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ โหราชัยกุล
ในฐานะเป็นนักหนังสือพิมพ์รายงานข่าวต่างประเทศของอาเซียนและการทูตไทยมานานกว่า 4 ทศวรรษ ยังพบข้อมูลและเบื้องหลังที่ไม่เคยรู้มาก่อน ทำให้มีความเข้าใจลึกซึ้งถึงศักยภาพ และข้อจำกัดของสมาชิกอาเชียนแต่ละประเทศกวี จงกิจถาวร
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860520 (ปกอ่อน) 720 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 43 มม.
น้ำหนัก: 860 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน