0
ไทยปิฎก: ประวัติศาสตร์การเมืองสังคมร่วมสมัยของพุทธศาสนาไทย
หลังจากการเกิดรัฐประหาร 2557 การกำหนดตำแหน่งแห่งที่และอำนาจในวงการสงฆ์ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองพุทธศาสนา จะนำมาสู่ปัญหาในมิติทางสังคมการเมืองอย่างกว้างขวาง
หนังสือ456.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หลังจากการเกิดรัฐประหาร 2557 การกำหนดตำแหน่งแห่งที่และอำนาจในวงการสงฆ์ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ ที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองพุทธศาสนาจะนำมาสู่ปัญหาในมิติทางสังคมการเมืองอย่างกว้างขวาง หนังสือ "ไทยปิฎก: ประวัติศาสตร์การเมืองสังคมร่วมสมัยของพุทธศาสนาไทย" เล่มนี้ จะชี้ให้เห็นเหลี่ยมคูทางการเมืองของพุทธศาสนาในสังคมที่แนบแน่นอยู่กับบริบททางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ปฏิวัติสยาม 2475 เป็นต้นมา พื้นฐานความรู้และความไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้ ดำรงตนอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและพุทธศาสนาอย่างเงียบเชียบ

    ในที่สุดแล้ว การจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจในครั้งล่าสุด อาจหลีกไม่พ้นไปจากการฉวยโอกาสกำหนดตำแหน่งแห่งที่และอำนาจของวงการสงฆ์ในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองพุทธศาสนา ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะนำมาสู่ข้อถกเถียงและปัญหาในมิติสังคมการเมืองอย่างกว้างขวางต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 ความเยาว์วัย
- 1.1 พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2484 จุดกเนิดและจุดจบของแนวคิดประชาธิปไตย
- 1.2 วิหารไม่ว่างเปล่า : พุทธศาสนาหัวก้าวหน้าที่ถูกลดความหมายทางการเมือง

บทที่ 2 ความกลัว - ความหลงใหล
- 2.1 ความน่าหวาดหวั่นของยุคกึ่งพุทธศาสนา
- 2.2 สงครามเย็น และพุทธศาสนา - ราชาชาตินิยม
- 2.3 จิตนิยม-ประวัติศาสตร์ : เรื่องเล่าเชิงลี้ลับกับอุดมคติ ของพุทธศาสนาแบบไทยช่วงทศวรรษ 2500-2520
- 2.4 แผนนารีพิฆาต โครงเรื่องทางประวัติศาสตร์ที่พุทธใช้ฆ่านารี

บทที่ 3 ความเหนือกว่า - ความแปลกแยก
- 3.1 ธัมมิกสังคมนิยมแบบเผด็จการ วิพากษแนวคิดทางการเมืองของพุทธทาสภิกขุ
- 3.2 คำโกหก-ความจริง ในฐานะแอกและภารกิจทางศีลธรรมไทย
- 3.3 จากแพะรับบาปสู่ศาสนามวลชน และอำนาจที่มุ่งครอบงำรัฐ

บทที่ 4 บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168215104 (ปกอ่อน) 416 หน้า
ขนาด: 166 x 240 x 25 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ILLUMINATIONS
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน