0
ไทยแลนด์ โคลนนิ่ง ลิสต์ + CD (ปกแข็ง)
บทความและบทสัมภาษณ์เชิงลึกของ 15 บุคคลต้นแบบที่จะทำให้คุณเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างความ "สมบูรณ์สุข" ของชีวิต
หนังสือ940.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง495.00 บาท
e-books(PDF) ?169.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ถ่ายทอดมุมมองและแง่คิดเชิงปรัชญาของบุคคลต้นแบบ 15 ท่าน ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน ในการดำเนินชีวิตอย่างปิติสุข ท่ามกลางภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสับสนร้อนรนจนเกินคาดการณ์ เพื่อสังคมแห่ง "ประโยชน์สุข" ได้เกิดขึ้นในโลก และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตราบนานเท่านาน

สารบัญ

- ข้า (ค่า) แผ่นดิน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
- ปราชญ์ของชาติ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
- สังฆาภิวัต พระพยอม กัลยาโณ
- คนดีอมตะ วิกรม กรมดิษฐ์
- พระเอกตัวจริง สมบัติ เมทะนี
- บทเพลงแห่งชีวิต ยืนยง โอภากุล
- สถาบันกีฬาภราดร ภราดร ศรีชาพันธ์
- มั่นคงและจงรัก คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา
- ธรรมบุคคลแห่งธรรมสถาน แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
- ศิลปะ + ธรรมะ ภัทราวดี มีชูธน
- บทพิสูจน์ที่แท้แห่งตัวตน พ.ญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
- ดาราเหนือ สินจัย เปล่งพานิช
- คุณค่าแห่งความสุขในตนเอง สุริวิภา กุลตังวัฒนา
- ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ (โมเดล) วูแมน
- จริงใจ เรียบง่าย แต่เลียนแบบไม่ง่าย พัชรศรี เบญจมาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายได้ร้อยละ 5 จากราคาจำหน่าย ร่วมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740543602 (ปกแข็ง) 141 หน้า
ขนาด: 247 x 247 x 15 มม.
น้ำหนัก: 845 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์แอบโซลูท พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน