0
ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อธิบายถึงความสำเร็จ และความก้าวหน้าของวงการวิทยาศาสตร์ รวมทั้งจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เด็กๆ เห็นว่าโลกวิทยาศาสตร์เป็นโลกของพวกเขาเอง
ผู้เขียน Paul Marks
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือชุดนี้อธิบายถึงความสำเร็จ และความก้าวหน้าของวงการวิทยาศาสตร์ รวมทั้งจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เด็ก ๆ เห็นว่าโลกวิทยาศาสตร์เป็นโลกของพวกเขาเอง The Young Oxford Library of Science มุ่งในเรื่องของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีการจัดแบ่งและครอบคลุมเนื้อหาทั้งฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา แต่ละเล่มมีความสมบูรณ์ในตัวเอง มีอภิธานศัพท์ ดัชนี หนังสือชุดนี้เขียนขึ้นโดยผู้เขียนที่มีความน่าเชื่อถือและเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ รับประกันได้ในเรื่องความถูกต้องแม่นยำ และความชำนาญเฉพาะทาง พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ มีการเชื่อมโยงในการอ้างอิง ช่วยในการค้นหาหรือทำโครงงานไปตลอดเล่ม มีภาพประกอบที่เลือกสรรอย่างระมัดระวังเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์

                                                

สารบัญ

- การนำประกายไฟมาใช้ (ไฟฟ้า)
- การหยุดนิ่งและการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า (ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า)
- พลังงานแบบพกพา (แบตเตอรี่และเซลล์)
- การเชื่อมต่อให้ครบวงจร (วงจร)
- ดึงดูดกันหรือผลักกัน? (แรงแม่เหล็กและแรงแม่เหล็กไฟฟ้า)
- เร่งขึ้นไป (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)
- ในการหมุน (มอเตอร์ไฟฟ้า)
- การผลิตกระแสไฟฟ้า (โรงไฟฟ้า)
- จ่ายไปตามความต้องการ (การจ่ายไฟฟ้า)
- วงจรที่มีขนาดลดลงอย่างไม่น่าเชื่อ (อิเล็กทรอนิกส์)
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประวัติผู้เขียน

การศึกษา
- ปริญญาโท (วิศวกรรมไฟฟ้า) University of California,
Los Angeles (UCLA), California, USA
- ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Rensselear Polytechnic Institute, New York, USA

เกียรติประวัติ
- นักเรียนทุน ก.พ.(กระทรวงวิทยาศาสตร์)
- International Award for Excellency

ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749291166 (ปกอ่อน) 48 หน้า
ขนาด: 216 x 276 x 3 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์ปาเจรา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
ชื่อเรื่องต้นฉบับElectricity and Electronics
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Oxford University Press 2002
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน