0
ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม
วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ไปจนถึงการนำไปประยุกต์ เพื่อใช้แก้ปัญหาการยืดหยุ่นของของแข็ง การถ่ายเทความร้อน และการไหลของของไหล พร้อมยกตัวอย่างการแก้ปัญหาต่าง ๆ
หนังสือ380.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          หนังสือ "ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม" เล่มนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาซึ่งผู้เขียนใช้สอนวิศวกรในองค์การอวกาศนาซาและในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ก่อนแปลเป็นภาษาไทยแล้วปรับปรุงเรื่อยมาเป็นเวลานานกว่า 35 ปี ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้ เนื้อหาประกอบไปด้วยพื้นฐานของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และการนำไปประยุกต์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางด้านของแข็ง การถ่ายเทความร้อนและของไหล ภายในบรรจุทฤษฎีและตัวอย่างเป็นจำนวนมาก รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นด้วยภาษา MATLAB, Mathemstica และ Fortran โปรแกรมคอมพิวเตอร์เหล่านี้สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบเพื่อการทำวิทยานิพนธ์และงานวิจัยต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ก้าวแรกสู่ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
บทที่ 2 การาสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์จากวิธีการโดยตรง
บทที่ 3 การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์โดยระเบียบวิธีแปรผัน
บทที่ 4 การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์โดยระเบียบวิธีถ่วงน้ำหนักเศษตกค้าง
บทที่ 5 ฟังก์ชันการประมาณภายในเอลิเมนต์และการอินทิเกรตเอลิเมนต์เมทริซ์เชิงตัวเลข
บทที่ 6 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคาะห์ปัญหาของแข็ง
บทที่ 7 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาความร้อน
บทที่ 8 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาการไหล
บทที่ 9 ไฟไนต์เอลิเมนต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740336556 (ปกอ่อน) 576 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 26 มม.
น้ำหนัก: 1030 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน