0
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1(ฉบับปรับปรุง) +CD
สื่อประกอบการสอนพร้อมโปรแกรมตัวอย่างให้ทดลองปฏิบัติ เรียนรู้ง่าย เข้าใจเร็ว และประยุกต์ใช้งานได้จริง
ผู้เขียน ดอนสัน ปงผาบ
หนังสือ237.50 บาท
e-books(PDF) ?249.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างและสถาปัตยกรรม การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี การใช้งานโปรแกรม Keil การเขียนโปรแกรมควบคุม การตรวจสอบ การพัฒนาด้านต่างๆ พร้อมอินเทอร์รัปต์ วงจรนับ วงจรจับเวลาและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 6 ขา อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่าง บทสรุป และแบบทดสอบหลากหลาย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส., และปริญญาตรี ในสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เม็กคาทรอนิกส์ โทรคมนาคม และผู้ที่สนใจ

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 2 หน่วยความจำและรีจิสเตอร์
บทที่ 3 ชุดคำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 4 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
บทที่ 5 พื้นฐานภาษาซี
บทที่ 6 การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Keil PK51
บทที่ 7 การควบคุมหลอดแสดงผล
บทที่ 8 การรับข้อมูลจากสวิตช์
บทที่ 9 หุ่นยนต์ขนาดเล็กควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 10 อินเทอร์รับและวงจรจับเวลา
บทที่ 11 การควบคุมจอแสดงผล LCD
บทที่ 12 หุ่นยนต์ 6 ขา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744434142 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 184 x 259 x 15 มม.
น้ำหนัก: 592 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน