0
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ตลอดจนการเชื่อมต่อวงจรกับอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตต่าง ๆ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ตลอดจนการเชื่อมต่อวงจรกับอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตต่าง ๆ อาทิ สเต็ปเปอร์มอเตอร์ มอเตอร์แบบไบโพลาร์ ยูนิโพลาร์ เซอร์โวมอเตอร์ ดีซีมอเตอร์ เอนโค้ดเดอร์มอเตอร์ เซนเซอร์ตรวจจับแสง ระยะทาง น้ำหนัก อุณหภูมิ ความชื้น จอแสดงผลแบบ LCD OLED 7-Segment การควบคุมแบบ PID การควบคุมหุ่นยนต์เดินตามเส้น หุ่นยนต์ 4 ขา และหุ่นยนต์ 2 ล้อสมดุล อธิบายเนื้อหาเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย พร้อมรูปและตัวอย่างประกอบจำนวนมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี และสำหรับผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานไมโครโพรเซสเซอร์
บทที่ 2 แอนะล็อกอินพุตและเอาต์พุต
บทที่ 3 สเต็ปเปอร์มอเตอร์
บทที่ 4 ดีซีมอเตอร์และเอนโค้ดเดอร์มอเตอร์
บทที่ 5 เซนเซอร์
บทที่ 6 จอแสดงผล
บทที่ 7 ระบบควบคุมตำแหน่งแบบ PID
บทที่ 8 หุ่นยนต์เดินตามเส้นแบบ PID
บทที่ 9 หุ่นยนต์ 4 ขา
บทที่ 10 หุ่นยนต์ 2 ล้อสมดุล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437792 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน