0
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC และการประยุกต์ใช้งาน + CD
หนังสือ218.50 บาท
e-books(PDF) ?229.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เป็นหนังสือใช้ประกอบการเรียนในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ และการประยุกต์ใช้งาน ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล PIC โครงสร้างและสถาปัตยกรรม พื้นฐานภาษาซี การใช้งานโปรแกรม CCS PIC 'C' Compiler การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วนภาษาซี   สเต็ปเปอร์มอเตอร์ การใช้งานโปรแกรม Proteus หุ่นยนต์เดินตามเส้น ตัวตรวจจับอุณหภูมิ DS18S20 การจำลองการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC   เหมาะสำหรับ นักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์   วิศวกรรมไฟฟ้า

สารบัญ

บทที่ 1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC
บทที่ 2 พื้นฐานภาษาซี
บทที่ 3 การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC ด้วยโปรแกรม CCS PIC 'C' Compiler
บทที่ 4 การควบคุมหลอดแสดงผล
บทที่ 5 การควบคุมหลอดแสดงผล LED 7 ส่วน
บทที่ 6 การรับข้อมูลจากสวิตช์
บทที่ 7 การควบคุมจอแสดงผลแบบ LCD
บทที่ 8 การควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์
บทที่ 9 การควบคุมรีเลย์และดีซีมอเตอร์
บทที่10 หุ่นยนต์เดินตามเส้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744432650 (ปกอ่อน) 275 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)(โครงการตำรา), สมาค
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน