0
ไวยากรณ์จีนกลาง อย่างง่าย-ใช้จริง
โครงการ พูด อ่าน เขียน เรียนภาษาจีนกลางกับ เกลอเรียน
หนังสือ161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    โดยทั่วไป หนังสือประเภทไวยากรณ์มักจะเป็นยาขมสำหรับผู้เรียนที่เป็นโรคหลักภาษา ด้วยเหตุที่ว่าหนังสือพวกนั้นจะเต็มไปด้วยระเบียบข้อกำหนด ประหนึ่งประมวลกฎหมายที่มีไว้บังคับผู้ใช้ภาษา ทว่าบ้านเมืองมิอาจขาดซึ่งกฎหมายอาญาฉันใด การใช้ภาษาก็มิอาจไร้ซึ่งหลักไวยากรณ์ฉันนั้น

    ภาระหน้าที่ของการเรียบเรียง "ไวยากรณ์จีนกลางฯ" เล่มนี้ มีเพียงลดความเป็น "กฎ" ลงมา เหลือเป็นแค่ “คู่มือ” แนะนำให้รู้จัก ถ้อยคำ สำนวน ประโยคต่าง ๆ ในภาษาจีน ที่ใช้ร่วมสมัยปัจจุบันกันอยู่อย่างกระจ่างแจ่มแจ้ง โดยมุ่งหวังอย่างแรงกล้าว่าจะเป็นพื้นฐานมั่นคงในการที่จะเรียนรู้ภาษาจีนกลางสามัญนี้ ให้ลึกซึ้งแตกฉานยิ่ง ๆ ขึ้นไป

สารบัญ

บทที่ 1 ชนิดของคำ
- คำนาม
- คำกริยา
- คำคุณศัพท์
ฯลฯ

บทที่ 2 ส่วนประกอบของประโยค
- บทประธานและบทกริยา
- บทกรรม
- บทกริยาวิเศษณ์
ฯลฯ

บทที่ 3 ประโยค
- ประโยคเชิงเดียว
- ประโยคเชิงซ้อน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2030110110038 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เกลอเรียน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน