0
ไวยากรณ์จีนเบื้องต้นที่คุณต้องรู้
รวมไวยากรณ์เบื้องต้นที่สำคัญต่อการเรียนภาษาจีนอย่างครบถ้วน อ่านสนุก เข้าใจง่าย เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
หนังสือ179.55 บาท
e-books(PDF) ?169.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมหลักไวยากรณ์จีนพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนภาษาจีน อธิบายเนื้อหาครบถ้วน มีตัวอย่างประกอบ เข้าใจง่าย อ่านสนุก สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือการสอบได้อย่างมั่นใจ เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเบื้องต้นทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนด้วยตัวเอง

สารบัญ

บทที่ 1 คำชนิดต่าง ๆในภาษาจีน
บทที่ 2 เกณฑ์การออกเสียงสามในภาษาจีนกรณีต่าง ๆ
บทที่ 3 เกณฑ์การออกเสียงคำว่า...ในภาษจีน
บทที่ 4 เกณฑ์การออกเสียงคำว่า...ในภาษจีน
บทที่ 5 เกณฑ์การอ่านตัวเลขในภาษาจีน
บทที่ 6 เกณฑ์การอ่านเวลาในภาษาจีน
บทที่ 7 การใช้ลักษณะนามสำคัญ ที่ผู้เรียนภาษาจีนเบื้องต้นพบบ่อย
บทที่ 8 การใช้กริยาช่วย ที่ผู้เรียนภาษาจีนเบื้องต้นพบบ่อย
บทที่ 9 เกณฑ์การซ้ำคำกริยาในภาษาจีน
บทที่ 10 การใช้คำเสริมน้ำเสียง ที่ผู้เรียนภาษาจีนเบื้องต้นพบบ่อย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163811417 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 16 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน