0
ไวยากรณ์ญี่ปุ่นเบื้องต้น ที่คุณต้องรู้ (PDF)
รวมไวยากรณ์เบื้องต้นที่สำคัญต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างครบถ้วน อ่านสนุก เข้าใจง่าย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
หนังสือ179.55 บาท
e-books(PDF) ?169.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมไวยากรณ์ญี่ปุ่นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนภาษาญี่ปุ่น อธิบายเนื้อหาครบถ้วน พร้อมมีตัวอย่างประกอบ เข้าใจง่าย อ่านสนุก สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง ช่วยให้คุณไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือการสอบได้อย่างมั่นใจ

สารบัญ

Part 1 รู้จักภาษาญี่ปุ่น
- บทที่ 1 อักษรฮิรางานะ
- บทที่ 2 อักษรคาตากานะ
- บทที่ 3 อักษรเสียงขุ่น
- บทที่ 4 อักษรเสียงควบ
- บทที่ 5 อักษรเสียงยาว
- บทที่ 6 อักษรเสียงสะดุดุ
- บทที่ 7 ตัวสำกด n (อึ้น)

Part 2 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
- บทที่ 8 รูปประโยค
- บทที่ 9 คำสรรพนาม
- บทที่ 10 คำแสดงคำนาม
- บทที่ 11 คำช่วย
- บทที่ 12 กริยาแสดงการ "มี อยู่" และการแสดงตำแหน่ง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300041330 (PDF) 424 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน