0
ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 1 : Deutsche Grammatik Band 1
เป็นหนังสือคู่มือประกอบการเรียนภาาาเยอรมันด้านไวยากรณ์ มีการรวบรวมหลักไวยากรณ์เยอรมันที่สำคัญๆ พร้อมกับยกตัวอย่างประกอบให้เห็นเด่นชัด และจัดเตรียมแบบฝึกฟัดที่เหมาะกับผู้เรียน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 1" นี้เป็นตำราไวยากรณ์เยอรมันที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยเพื่อผู้เรียนชาวไทยโดยเฉพาะ เพื่อให้คนไทยได้ศึกษาและทำความเข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาเยอรมันได้ง่ายขึ้น และไม่ลำบากในการเปิดตำราไวยากรณ์เยอรมันที่เขียนเป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษ ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนภาษาเยอรมันด้านไวยากรณ์ มีการรวบรวมหลักไวยากรณ์เยอรมันที่สำคัญๆ พร้อมกับยกตัวอย่างประกอบให้เห็นเด่นชัด และจัดเตรียมแบบฝึกหัดที่เหมาะกับผู้เรียนใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย บอกลักษณะพิเศษของไวยากรณ์เยอรมันและให้ข้อสังเกตสำหรับคนไทยในการเรียนและจดจำลักษณะพิเศษของไวยากรณ์เยอรมันเหล่านั้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจหรือต้องการศึกษาภาษาเยอรมันโดยทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ

สารบัญ

คำ
- ชนิดของคำ
- คำนามและคำนำหน้านาม
- คำสรรพนาม
- คำกริยา
- คำคุณศัพท์
- คำบุพบท

ประโยค
- ชนิดของประโยค
- องค์ประกอบของประโยค
- การปฏิเสธ

คำเฉลย
บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337249 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 14 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน