0
ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 3 : Deutsche Grammatik Band 3
เป็นหนังสือคู่มือประกอบการเรียนภาษาเยอรมันด้านไวยากรณ์ มีการรวบรวมหลักไวยากรณ์เยอรมันที่สำคัญ ๆ พร้อมกับยกตัวอย่างประกอบให้เห็นเด่นชัด และจัดเตรียมแบบฝึกหัดที่เหมาะกับผู้เรียน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 3" นี้เป็นตำราไวยากรณ์เยอรมันที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย เพื่อผู้เรียนชาวไทยโดยเฉพาะ เพื่อให้คนไทยได้ศึกษาและทำความเข้าใจหลักไวยากรณ์เยอรมันได้ง่ายขึ้น และไม่ลำบากในการเปิดตำราไวยากรณ์เยอรมันที่เขียนเป็นภาษาเยอรมัน หรือภาษาอังกฤษ มีการรวบรวมหลักไวยากรณ์เยอรมันที่สำคัญ ๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้เห็นเด่นชัด และจัดเตรียมแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับผู้เรียน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย บอกลักษณะพิเศษของไวยากรณ์เยอรมัน และให้ข้อสังเกตสำหรับคนไทยในการเรียนและจดจำลักษณะพิเศษของไวยากรณ์เยอรมันเหล่านั้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจหรือต้องการศึกษาภาษาเยอรมันโดยทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ

สารบัญ

- คำสรรพนาม (Das Pronomen)
- คำกริยา (Das Verb)
- คำบุพบท (Die Praposition)
- คำวิเศษณ์ (Das Adverb)
- คำคุณศัพท์ (das Adjektiv)
- คำสันธาน (Die Konjunktion)
- คำเฉลย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337263 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด: 192 x 261 x 14 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน