0
ไอคิวและแบบทดสอบความถนัด : IQ and Aptitude Test
ทดสอบไอคิวและความถนัดด้วยแบบทดสอบใหม่!!! 350 ข้อ ประเมินทักษะการใช้คำ เชาวน์ตัวเลข ทักษะด้านมิติ
หนังสือ175.75 บาท
e-books(PDF) ?157.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบทดสอบความถนัด ออกแบบมาเพื่อวัดศักยภาพสู่ความสำความสำเร็จของคุณ ขณะที่แบบทดสอบไอคิวเป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อวัดเชาว์ปัญญา ปัจจุบันคุณอาจต้องเผชิญกับการทดสอบทั้งสองประเภทมากขึ้น ทั้งในการสรรหาบุคลากร การคัดเลือก และกระบวนการประเมินผล

    "ไอคิวและแบบทดสอบความถนัด" เล่มนี้ ประกอบด้วยคําถามใหม่ถอดด้ามถึง 350 ข้อ พร้อมคําตอบ คําอธิบาย และข้อแนะนําง่าย ๆ เพื่อประเมินผลการทดสอบของคุณ คําถามในแบบทดสอบนี้ประกอบด้วยแบบทดสอบไอคิว 4 ชุด รวมทั้งแบบทดสอบความถนัดเรื่องคํา ความถนัดด้านมิติ และความถนัดเรื่องตัวเลข ดังหัวข้อทดสอบต่อไปนี้ ความถนัดเรื่องคําขั้นสูง การวิเคราะห์ด้วยเหตุผล เลขคณิตคิดในใจ การเรียงลําดับตัวเลข และปัญหาด้านตัวเลข หากคุณต้องทำการทดสอบความถนัดหรือไอคิว หนังสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่ายิ่ง และยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาทักษะเรื่องคำ ตัวเลข และทักษะด้านมิติอีกด้วย

สารบัญ

1. ความถนัดเรื่องคำ
2. ความถนัดด้านมิติ
3. ความถนัดเรื่องตัวเลข
4. แบบทดสอบไอคิว
5. เฉลยคำตอบ คำอธิบาย และการประเมินผล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165156981 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 11 มม.
น้ำหนัก: 95 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2008
ชื่อเรื่องต้นฉบับIQ and Aptitude Test
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Kogan Page Limited
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน