0
ไอคิวและแบบทดสอบความถนัด : IQ and Aptitude Tests (PDF)
ประเมินทักษะการใช้คำ เชาวน์ตัวเลข ทักษะด้านมิติ
หนังสือ156.75 บาท
e-books(PDF) ?140.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ไอคิวและแบบทดสอบความถนัด : IQ and Aptitude Tests" เล่มนี้ ออกแบบมาเพื่อวัดศักยภาพสู่ความสำเร็จของคุณ ขณะที่แบบทดสอบไอคิวเป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อวัดเชาวน์ปัญญา ปัจจุบันคุณอาจจะต้องเผชิญกับการทดสอบทั้งสองประเภทมากขึ้น ทั้งในการสรรหาบุคลากร การคัดเลือก และในกระบวนการประเมินผล เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยคำถามใหม่ถอดด้ามถึง 350 ข้อ พร้อมคำตอบ คำอธิบาย และข้อแนะนำง่ายๆ เพื่อประเมินผลการสอบของคุณ คำถามในแบบทดสอบนี้แบ่งเป็นแบบทดสอบไอคิว 4 ชุด รวมทั้งแบบทดสอบความถนัดเรื่องคำ ความถนัดด้านมิติ และความถนัดเรื่องตัวเลข ซึ่งจะช่วยประเมินและพัฒนาคุณในด้านทักษะการใช้คำ เชาวน์ตัวเลข และทักษะด้านมิติได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

1. ความถนัดเรื่องคำ
2. ความถนัดด้านมิติ
3. ความถนัดเรื่องตัวเลข
4. แบบทดสอบไอคิว
5. เฉลยคำตอบ คำอธิบาย เเละการประเมินผล

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840026996 (PDF) 192 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์, บมจ.
ชื่อเรื่องต้นฉบับIQ and Aptitude Tests
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Kogan Page Limited
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน