0
ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ (PDF)
จากคำถามที่ครอบจักรวาล สู่คำตอบที่เป็นอมตะ
หนังสือ185.25 บาท
e-books(PDF) ?139.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของการพาผู้อ่านเข้าสู่สัจธรรมอันสูงสุด หรือพระนิพพานโดยผ่านความคิดของไอน์สไตน์ จึงเป็นการวิเคราะห์ธรรมด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จะเหมาะมากกับปัญญาชนที่ไม่ได้สนใจพระพุทธศาสนามาก่อน รวมทั้งเหมาะกับผู้อ่านที่อยู่ในขั้นตอนของการแสวงหาคำตอบให้กับชีวิต และเพิ่งเริ่มต้นสนใจธรรมะ โดยที่ยังไม่ชินกับคำศัพท์ยากๆ ของพระพุทธศาสนา...

    ทุกบทบาทของหนังสือเล่มนี้ ล้วนเป็นเรื่องการพาผู้อ่านเข้าสูสัจธรรม จากมุมมองที่แตกต่างกันโดยมีความคิดของไอน์สไตน์ในเรื่องการหาจุดคงที่ของจักรวาล กับการหาคำตอบให้กับทฤษฎีของสรรพสิ่งอยู่เบื้องหลังเสมอไป มุมมองที่แตกต่างกันนั้นล้วนเป็นความคิดง่ายๆ ขั้นพื้นฐานของชีวิต แต่เป็นเรื่องง่ายที่ซ่อนความลึกซึ้งของชีวิตไว้อย่างมากมายมหาศาล เช่น การแสวงหาตัวจริงๆ ของเรา เรื่องปัจจุบันขณะ หรือ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ ใจที่ปกติเป็นอย่างไร ซึ่งล้วนเป็นหัวข้อที่คนทั่วไปพูดอยู่เสมอ แต่มีสักกี่คนที่รู้อย่างแท้จริงว่ากำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่ หนังสือเล่มนี้จึงเท่ากับเป็นกุญแจไขเข้าไปสู่รายละเอียดเหล่านี้...(จากปกหลัง)

สารบัญ

1. ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ : Einstein Questions, Buddha Answers
2. ตัวจริงๆ ของเราอยู่ที่ไหน : Finding Our True Self
3. จิตใจปกติเป็นอย่างไร : Do you know what a normal mind is?
4. พรมแดนสุดท้าย : The Final Frontier
5. ท่อแห่งความรู้ทางโลก : The Tube of Intellect
6. ที่นี่ เดี๋ยวนี้ : Here and Now
7. วิปัสสนา...สูตรสำเร็จของสันติภาพโลก : Vipassana: The Formula For World Peace

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522290000089 (PDF) 280 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน