0
ลด 15%
งานเครื่องล่างรถยนต์ (ปรับปรุง) (PDF)
ภายในเล่มประกอบด้วย รูปภาพต่างๆ ของระบบเครื่องล่างรถยนต์ทุกขั้นตอน และยังได้รวมเอาเนื้อหาในด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจในการทำงานและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
Ebook และ Audio book มหกรรมหนังสือ ลดพิเศษสูงสุด 30% (Digital)
อ่านต่อ
หนังสือ229.50 บาท
e-books(PDF) ?152.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "งานเครื่องล่างรถยนต์" ครอบคลุมระบบต่างๆ ของเครื่องล่างรถยนต์ เช่นระบบรองรับน้ำหนัก ระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว โครงสร้างของตัวถึงรถยนต์ และศูนย์ล้อและยางเป็นต้น ซึ่งระบบต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมมาจะเป็นส่วนสำคัญของรถยนต์ที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่อย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านรถยนต์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ในเล่มได้บรรจุเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนในการตรวจสอบและถอดประกอบที่ถูกต้อง พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย เข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจในการทำงานและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 โครงสร้างตัวถังรถยนต์
บทที่ 2 ระบบรองรับน้ำหนัก
บทที่ 3 โช้กอัปซอร์บเบอร์
บทที่ 4 ระบบบังคับเลี้ยว
บทที่ 5 พวงมาลัยเพาเวอร์
บทที่ 6 ศูนย์ล้อรถยนต์
บทที่ 7 ระบบเบรก
บทที่ 8 เบรกกำลัง
บทที่ 9 ล้อและยาง
บทที่ 10 การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขข้อขัดข้อง
บทที่ 11 การบำรุงรักษาเครื่องล่างรถยนต์

คำนิยม
หนังสือ "งานเครื่องล่างรถยนต์" เล่มนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมในเรื่องโครงสร้างของตัวถังรถยนต์ ระบบรองรับน้ำหนัก ศูนย์ล้อ และยางรถยนต์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้เพื่อศึกษาหาความรู้ในด้านทฤษฎีและปฏิบัติในระบบต่างๆ ของเครื่องล่างรถยนต์ได้เป็นอย่างดีนายพินิจ ศุภวัฒน์- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160819867 (PDF) 581 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน