0
ลด 15%
ช่างรถยนต์มือใหม่ (PDF)
รวบรวมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถยนต์ที่จำเป็นต้องรู้ รวมทั้งคำแนะนำในการดูและซ่อมรถยนต์ที่เป็นประโยชน์
ผู้เขียน สมปอง คงนิ่ม
Ebook และ Audio book มหกรรมหนังสือ ลดพิเศษสูงสุด 30% (Digital)
อ่านต่อ
หนังสือ229.50 บาท
e-books(PDF) ?153.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

การซ่อมรถยนต์นั้นมิใช่เรื่องยาก ช่างซ่อมมิใช่วิศวกรที่จะต้องออกแบบโครงสร้างของรถและเครื่องยนต์ ช่างซ่อมมีหน้าที่ตรวจวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทดสอบหรือประสบการณ์ เมื่อช่างวิเคราะห์ว่าชิ้นส่วนอันไหนเสียก็ถอดออกมา ถอดให้ถูกขั้นตอน และควรทำเครื่องหมายก่อนถอดทุกครั้ง สิ่งนี้นับว่าสำคัญมากสำหรับช่างมือใหม่ เวลาประกอบกลับที่เดิมจะได้ถูกต้องและไม่เสียเวลา
เนื้อหากล่าวถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมือต่างๆ โครงสร้างและส่วนประกอบของรถยนต์ ตลอดจนระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อให้สามารถซ่อมรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในเล่มมีรูปประกอบคำอธิบายมากมาย ทำให้เข้าใจง่ายและมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน

สารบัญ

บทที่ 1 ความปลอดภัย หัวใจสำคัญของการทำงาน
บทที่ 2 เครื่องยกรถ : อุปกรณ์ที่สำคัญของงานซ่อมรถยนต์
บทที่ 3 เครื่องมือซ่อมรถ อาวุธสำคัญของช่าง
บทที่ 4 โครงสร้างของรถยนต์
บทที่ 5 โครงสร้างของเครื่องยนต์
บทที่ 6 การจัดวางวาล์วและกลไกเปิด-ปิดวาล์ว
บทที่ 7 หลักการทำงานของเครื่องยนต์
บทที่ 8 ตำแหน่งของอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ บริเวณห้องเครื่องยนต์
บทที่ 9 เครื่องยนต์เบนซินระบบหัวฉีด
บทที่ 10 เครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 11 เทอร์โบชาร์จเจอร์
บทที่ 12 ระบบหล่อลื่น
บทที่ 13 การตรวจบริเวณระบบหล่อลื่น
บทที่ 14 ระบบระบายไอน้ำมันเครื่องในห้องแครงค์
บทที่ 15 ระบบระบายความร้อน
บทที่ 16 การตรวจบริการระบบระบายความร้อน
บทที่ 17 แบตเตอรี่รถยนต์
บทที่ 18 ระบบประจุอากาศ
บทที่ 19 ระบบคายไอเสีย
บทที่ 20 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เบนซิน
บทที่ 21 ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 22 ระบบจุดระเบิด
บทที่ 23 การตรวจบริการระบบจุดระเบิด

คำนิยม
เหมาะที่จะเป็นคู่มือของผู้ขับขี่รถยนต์ ซึ่งจะช่วยให้ซ่อมรถยนต์ของตนเองได้
รวมทั้งผู้ที่สนใจอยากจะประกอบอาชีพซ่อมรถยนต์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160808656 (PDF) 501 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน