0
ลด 10%
เต่าทองน้อยพอดี...พอดี : Just Right (PDF)
หนังสือนิทานภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมและมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีทั้งหมด 9 ข้อ
หนังสือ85.50 บาท
e-books(PDF) ?67.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

 "คำพ่อสอน เรื่อง ความพอดี แมลงเต่าทองน้อยไม่พอใจในลายจุดของตัวเอง เขาอยากดูโดดเด่นกว่าใคร จึงไปคว้าเอาสีดำมาแต้มจุดเล็กจุดใหญ่รอบๆ ตัวจนดูแปลกตากว่าใคร เพื่อนๆ ต่างให้ความสนใจแมลงเต่าทองน้อย เขารู้สึกภูมิใจจนหยุดมือไม่ได้ จึงนำของต่างๆ ติดเต็มตัว   แต่คราวนี้เพื่อนๆ กลับไม่มีใครจำได้ และหวาดกลัวคิดว่าเป็นตัวประลาด แมลงเต่าทองน้อยจึงต้องร้องขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อ พ่อเต่าทองจึงแนะนำว่าให้ทำอะไรให้พอดี...พอดี
"
 หนังสือนิทานภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมและมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีทั้งหมด 9 ข้อ คือ
1. ความเพียร      2. ความพอดี      3. ความรู้ตน
4. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้    5. อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ 6. พูดจริง ทำจริง 7. หนังสือเป็นออมสิน    8. ความซื่อสัตย์   9. การเอาชนะใจตน
 "ชมพูนุท เหลืองอังกูร (พี่แตงโม)
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ• ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) สาขา Education: Childhood & Youth Studies มหาวิทยาลัย Oxford Brookes ประเทศอังกฤษ• อดีตกองบรรณาธิการนิตยสาร Real Parenting และบรรณาธิการนิตยสารเล่มจิ๋ว Smart Kids
• อดีตบรรณาธิการหนังสือภาพสำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก (ปัจจุบันใช้ชื่อ Amarin Kids)
• ปัจจุบันเป็นนักเขียน นักวาด นักแปล นักเล่านิทาน และคุณครูผู้ทำงานออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและทำงานใกล้ชิดเด็กปฐมวัย
"
 

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160043033 (PDF) 32 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน