0
หมีน้อยคนเก่ง ตอน ฉี่...ฉี่ (PDF)
นิทานเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนา ทักษะสมอง EF
ผู้เขียน พ่อหมีพุงโต
หนังสือ84.55 บาท
e-books(PDF) ?72.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นิทานเรื่อง "หมีน้อยคนเก่ง ตอน ฉี่...ฉี่" เป็นเรื่องราวที่จะช่วยส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้แก่เด็กเล็กเป็นการรู้จักช่วยเหลือตนเองเมื่อต้องการขับถ่าย สามารถที่จะบอกกล่าวกับผู้ปกครองหรือคุณครูสามารถที่จะขับถ่ายโดยใช้กระโถนแทนการใช้แพมเพิร์ส ช่วยให้เด็กๆ รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เนื้อหาน่าสนใจ เสริมพัฒนาการทางสมองให้แก่เด็ก ๆ ปลูกฝังทัศนคติที่ดี เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่เด็กเล็ก ปลูกฝังเรื่องการดูแลตนเอง การรักษาความสะอาดของร่างกายในเบื้องต้น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840247322 (PDF) 22 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ตั้งไข่, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน