0
ลด 30%
กระบวนการผลิต
กระบวนการผลิต เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเลือกใช้กระบวนการขึ้นรูปและผลิตชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการออกแบบโดยวิศวกรหรือช่างเทคนิค
หนังสือ266.00 บาท
e-books(PDF) ?312.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กระบวนการผลิต" เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเลือกใช้กระบวนการขึ้นรูปและผลิตชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการออกแบบโดยวิศวกรหรือช่างเทคนิค หนังสือเล่มนี้ได้ทำการเรียบเรียงเนื้อหาตั้งแต่โครงสร้างของวัสดุที่มีความสัมพันธ์กับการขึ้นรูป ไปจนถึงกระบวนการผลิตพื้นฐานที่มีใช้อยู่ในอุตสาหกรรม ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ โครงสร้างของโลหะและการอบชุบความร้อน การหล่อโลหะ การขึ้นรูปโลหะก้อน การขึ้นรูปโลหะแผ่น การผลิตโลหะผง การขึ้นรูปเซรามิก การขึ้นรูปแก้ว การผลิตวัสดุกึ่งตัวนำ การขึ้นรูปพลาสติก การขึ้นรูปวัสดุผสม การสร้างชิ้นงานต้นแบบรวดเร็ว พื้นฐานการกัดแต่งและเครื่องมือตัด การกัดแต่งแบบธรรมดา การกัดแต่งขั้นสูง กระบวนการต่อ การปรับปรุงและเคลือบผิววัสดุ การวัดและการตรวจสอบ ระบบอัตโนมัติและการผลิตที่ประสานด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการเลือกกระบวนการผลิต นอกจากนั้น ผู้เขียนยังได้สอดแทรกแบบฝึกหัดไว้ในทุกบทเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่่ 1 บทนำ
บทที่ 2 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ
บทที่ 3 โครงสร้างของโลหะและการอบชุบความร้อน
บทที่ 4 การหล่อโลหะ
บทที่ 5 การขึ้นรูปโลหะก้อน
บทที่ 6 การขึ้นรูปโลหะแผ่น
บทที่ 7 การผลิตโลหะผง เซรามิก แก้ว และวัสดุกึ่งตัวนำ
บทที่ 8 การขึ้นรูปพลาสติก วัสดุผสม และการสร้างชิ้นงานต้นแบบรวดเร็ว
บทที่ 9 พื้นฐานการกัดแต่งและเครื่องมือตัด
บทที่ 10 การกัดแต่งแบบธรรมดา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160824403 (ปกอ่อน) 588 หน้า
ขนาด: 185 x 225 x 25 มม.
น้ำหนัก: 1010 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน