0
เก่งพูดอังกฤษ 4 in 1 (PDF)
ครบทั้งไวยากรณ์ บทสนทนา คำศัพท์แยกหมวดหมู่ และกริยา 3 ช่อง จัดเต็มในเล่มเดียว พร้อมภาพประกอบเเละตัวการ์ตูนน่ารักๆ เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น นักศึกษา รวมถึงผู้ที่ต้องการศึกษาภาษอังกฤษ
หนังสือ189.05 บาท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

คู่มือพูดภาษาอังกฤษแบบ 4 in 1 ครบทั้งไวยากรณ์ บทสนทนา คำศัพท์แยกหมวดหมู่ และกริยา 3 ช่อง จัดเต็มในเล่มเดียว พร้อมภาพประกอบเเละตัวการ์ตูนน่ารักๆ เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น นักศึกษา รวมถึงผู้ที่ต้องการศึกษาภาษอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน การสอบ เเละการทำงาน    "จุดขายและโอกาส
1) รวบรวมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นและบทสนทนาภาษาอังกฤษที่มักเจอในชีวิตประจำวัน มีตัวอย่างประโยคและการใช้
2) รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยแยกเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการจดจำและการใช้งาน
3) สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปใช้ได้หลายด้านทั้งการเรียน การสอบ การทำงาน และการท่องเที่ยว
4) มีภาพประกอบเนื้อหาที่สวยงามและน่ารัก เหมาะสำหรับผู้อ่านทุกเพศทุกวัย"
 

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840220851 (PDF) 592 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน