0
ผู้จัดการมรดก (PDF)
เหมาะสำหรับนักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย และประชาชนผู้สนใจทุกท่าน
หนังสือ123.50 บาท
e-books(PDF) ?110.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ผู้จัดการมรดก" เล่มนี้ มุ่งอธิบายการทำงานของผู้จัดการมรดก ตั้งแต่เสาะหาและรวบรวมทรัพย์สินของผู้ตาย จัดการชำระหนี้มรดก และจัดแบ่งทรัพย์มรดกให้แก่ผู้รับพินัยกรรม ตลอดจนทายาทโดยธรรม เนื้อหากะทัดรัด เหมาะสำหรับนักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย และประชาชนผู้สนใจทุกท่าน

สารบัญ

บทที่ 1 การจัดการมรดก
บทที่ 2 การตั้งจัดการมรดก
บทที่ 3 หน้าที่ของผู้จัดการมรดก
บทที่ 4 ความสิ้นสุดของการเป็นผู้จัดการมรดกและอายุความ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163142269 (PDF) 133 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน