0
พจนานุกรมไทย ฉบับเยาวชน (PDF)
รวบรวมคำศัพท์ปัจจุบัน คำอธิบายความหมายชัดเจน ครบถ้วน เข้าใจง่าย คำไทยที่มักใช้ผิด มักอ่านผิด บททดสอบความรู้ภาษาไทย
ผู้เขียน กฤชกร เพชรนอก
หนังสือ280.25 บาท
e-books(PDF) ?295.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พจนานุกรมไทย ฉบับเยาวชน" เล่มนี้ ได้รวบรวมคำศัพท์ที่เยาวชนไทยควรรู้เพื่อการอ่านหนังสือเรียน หนังสือประกอบการเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ มีคำอธิบายความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย มีตัวอย่างประโยคเพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้คำ มีภาพประกอบคำศัพท์บางคำเพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมี QR-Code "คำไทยที่มักใช้ผิด มักอ่านผิด" รวบรวมคำซึ่งผู้ใช้ภาษาไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยในการฟังและพูด แต่ก็ยังเขียนผิดได้ และ "แบบทดสอบภาษาไทย" เพื่อประลองความรู้ภาษาไทย พร้อมเฉลยและคำอธิบายโดยละเอียด

สารบัญ

- ก - ฮ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840191939 (PDF) 528 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน