0
เรื่องของหมา (PDF)
ว่าด้วยเรื่องสุนัขในประวัติศาสตร์ จากห้วงคำนึงและการสืบค้นของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณกรรมศิลป์
ผู้เขียน ส. พลายน้อย
หนังสือ161.50 บาท
e-books(PDF) ?136.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เรื่องของหมา" เล่มนี้ ว่าด้วยเรื่องสุนัขในประวัติศาสตร์ จากห้วงคำนึงและการสืบค้นของ "ส. พลายน้อย" ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณกรรมศิลป์ ที่จะพาผู้อ่านมารู้จัก "หมา" ให้ลึกและกว้างกว่าเดิม โดยในเล่มถ่ายทอดเรื่องราวของ "หมา" แต่ครั้งโบร่ำโบราณ ให้คุณได้เห็น "หมา" ในแง่มุมที่แตกต่าง ทั้งในประวัติศาสตร์ คติธรรม ตำนาน ความเชื่อ สิ่งละอันพันละน้อย และที่ขาดไม่ได้ก็คือ ความ "น่ารัก" ของเจ้าเพื่อนแท้สี่ขา!

สารบัญ

- ย่าเหล
- หมาน่ารัก
- คนกินนมหมา
- ความจงรักภักดีของหมา
- หมาบรรดาศักดิ์
- คุณทองแดง
- สุนัขวังหลวง
- หมาสอนคน
- หมาสอนลูก
- ข้อคิดที่ได้จากหมา
- คนรักหมา

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840233301 (PDF) 160 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ยิปซี, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน