0
จันทราอัสดง เล่ม 4 (จบ) (PDF)
คนผู้หนึ่งที่ไม่เคยได้รับความรัก อ่อนไหวและเปราะบางยิ่ง เมื่อเขารักใครสักคนแล้วก็อยากให้อีกฝ่ายรักเขาตอบ แต่สิ่งที่พบเจอนั้นกลับเป็นความเจ็บปวดเหลือแสน
ผู้แปล เม่นน้อย
หนังสือ474.05 บาท
e-books(PDF) ?455.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คนผู้หนึ่งที่ไม่เคยได้รับความรัก อ่อนไหวและเปราะบางยิ่งเมื่อเขารักใครสักคนแล้วก็อยากให้อีกฝ่ายรักเขาตอบแต่สิ่งที่พบเจอนั้นกลับเป็นความเจ็บปวดเหลือแสน

    ความเจ็บปวดเมื่อครั้งหลีซูซูตอกตะปูดับวิญญาณลงบนหัวใจเขานั้นถานไถจิ้นยังจดจำได้อย่างแม่นยำ...นางก็คืออีกคนที่อยากให้เขาตายทว่าเมื่อมารฝันมาอยู่ตรงหน้า สิ่งที่เขาต้องการฝันถึงมากที่สุดก็ยังเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขกับนางเขาและนางได้เริ่มเรียนรู้แล้วรักกันใหม่ โดยไม่มีสิ่งใดกั้นขวางน่าเสียดายก็แต่ว่ามันเป็นแค่ 'ห้วงฝัน' ต่อให้งดงามเพียงใดก็ต้องตื่นขึ้นมาวสันตฤดูย่อมหวนกลับมาในวันใดวันหนึ่ง ทว่า "หลีซูซู" กับ "ถานไถจิ้น" กลับเป็นอดีตที่สูญสลายตลอดกาลเขาและนาง มารและเซียน...หรือที่สุดแล้วจำต้องอัสดงไปพร้อมกับจันทรา

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840280022 (PDF) 432 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์แจ่มใส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน