0
สวนธรรมชาติ (PDF)
บอกเล่าเรื่องราวการจัดสร้างธรรมชาติในสวน ซึ่งเลียนแบบมาจากธรรมชาติของป่าเขา ลำเนาไพร รวมไปถึงพื้นที่เชิงนิเวศ และพื้นที่อิงธรรมชาติอย่างภูเขาและทะเล
หนังสือ436.05 บาท
e-books(PDF) ?200.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สวนธรรมชาติ" เล่มนี้ บอกเล่าเรื่องราว "การจัดสร้างธรรมชาติในสวน" ซึ่งเลียนแบบมาจากธรรมชาติของป่าเขาลำเนาไพร รวมไปถึงพื้นที่เชิงนิเวศน์ และพื้นที่อิงธรรมชาติอย่างภูเขาและทะเล โดยใช้เส้นสายฟรีฟอร์มและการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงธรรมชาติ รวมถึงกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ทั้งในเรื่องของวัสดุและพืชพรรณ โดยจัดอย่างกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่คำนึงถึงเรื่องทิศทางของแสงแดด ความชื้นและลม เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของพืช มีตัวอย่างสวนธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ ให้ชมถึง 12 สวน เหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีใจรักธรรมชาติและปรารถนาจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสรา้งสรรค์!

สารบัญ

- จัดสวนอย่างเป็นธรรมชาติ
- ธรรมชาติสร้างสรรค์
- สวนป่าเมฆป่าฝน
- ริมน้ำน่าน
- สวนป่าวันหยุด
- สวนคุณพ่อ
- แนบชิดธรรมชาติ
- ห้องทดลองสวน
- เริ่มจากแสงและลม
- เป็นธรรมชาติสไตล์โปรวองซ์
- เส้นสายของทะเล
- ฤดูที่ต่าง
- เวลาของสีเขียว

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786161824990 (PDF) 224 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์บ้านและสวน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน