0
เซอลามัต ดาตัง บรูไน (PDF)
ไกด์อาโก & หนูน้อย Asean & Motto จะพาพวกเราเปิดประตู...สู่ประเทศบรูไน ด้วยความตื่นตา ตื่นใจ กับพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก คัมภีร์อัลกุรอานขนาดเล็กที่สุดในโลก
ผู้เขียน กวิตา ถนอมงาม
หนังสือ113.05 บาท
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ประชาคมอาเซียน เรื่องใกล้ตัวที่ต้องเตรียมพร้อม เรียนรู้อย่างเข้าใจกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ในรูปแบบ "ฉบับการ์ตูน" ทั้งประวัติความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน เอกลักษณ์ของชาติและเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภูมิศาสตร์ของประเทศและอาณาเขตติดต่อ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไกด์ซายา และ หนูน้อย Asean และ Motto จะพาพวกเราเปิดประตู สู่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ด้วยความตื่นตา ตื่นใจ กับพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก คัมภีร์อัลกุรอานขนาดเล็กที่สุดในโลก

สารบัญ

- เปิดฟ้าอาเซียน
- แผนที่ บรูไนดารุสซาลาม
- เซอลามัต ดาตัง บรูไนดารุสซาลาม
- เปิดประตู สู่ บรูไนดารุสซาลาม
- ลิ้นชัก ประวัติศาสตร์บรูไนดารุสซาลาม
- รั้วรอบขอบชิด ลักษณะภูมิประเทศ บรูไนดารุสซาลาม
- สวนหลังบ้าน คนบรูไนดารุสซาลาม เพาะปลูกอะไร
- สายน้ำ ขุนเขา แม่น้ำ และภูเขาในบรูไนดารุสซาลาม
- ลม ฟ้า อากาศ ภูมิอากาศในบรูไนดารุสซาลาม
- เจ้าของบ้าน เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ผู้คนในบรูไนดารุสซาลาม

ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840209528 (PDF) 72 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน