0
ต้อนรัก (PDF)
ไม่ว่าเขาจะออกตัว (แบบเนียน ๆ) ว่าสนใจเธอมากแค่ไหน หญิงสาวก็มองเขาเป็นเพียงหัวหน้างานเท่านั้น ไม่ใช่ผู้ชายคนหนึ่งอย่างที่หวังไว้... งานนี้ปฏิบัติการต้อนเธอให้ตกหลุมรักจึงเริ่มต้นขึ้น!
ผู้เขียน ฌามิวอาห์
หนังสือ274.55 บาท
e-books(PDF) ?259.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คำตอบผิด" เสียงห้าวแหบพร่าข้างหูที่ได้ยินทำให้ลตางค์หายใจสะดุด มึนงงไปหมด คำตอบผิดหรือ...แล้วที่ถูกคืออะไรล่ะ "ยอมรับความรู้สึกตัวเองกับผมสิ...ลตางค์ พูดสักคำ…บอกให้ผมรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับผม" คำพูดเอาแต่ใจที่ได้ยินช่วยนำทาง ดวงหน้าของลตางค์ร้อนผ่าวเมื่อเข้าใจแล้วว่าคำตอบที่จะหยุดตาณได้คืออะไร แต่จะให้ยอมรับออกมา...

    "ของตาณ" เมื่อไหร่ที่ "ตาณ" ผู้บริหารหนุ่มสายไอทีเอ่ยปากเช่นนี้ นั่นหมายความว่าเขาจะรักและหวงแหนสิ่งสิ่งนั้น หรือคนคนนั้นมากเท่าที่หัวใจจะรักได้…นอกจากผู้เป็นมารดาแล้ว "ลตางค์" สาวสวยที่เขาได้พบในงานหนังสือและได้ล่วงรู้ความลับของเธอ ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชายหนุ่มอยากเก็บเธอไว้เคียงข้างกายให้เป็น "ของตาณ" เพียงผู้เดียว

    จากความบังเอิญที่ได้พบกัน... นำมาสู่ความประทับใจและหยั่งรากลึกกลายเป็น "รัก" ในหัวใจชายหนุ่มแต่ไม่ว่าเขาจะออกตัว (แบบเนียน ๆ) ว่าสนใจเธอมากแค่ไหน หญิงสาวก็มองเขาเป็นเพียงหัวหน้างานเท่านั้น ไม่ใช่ผู้ชายคนหนึ่งอย่างที่หวังไว้...งานนี้ปฏิบัติการต้อนเธอให้ตกหลุมรักจึงเริ่มต้นขึ้น!

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840177230 (PDF) 336 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์แจ่มใส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน