0
คลังคำ (ปกแข็ง) (PDF)
ฉบับปรับปรุงในวาระครบรอบ 15 ปีคลังคำ พิเศษ! เพิ่มคำใหม่ พร้อมปรับความหมายของคำเดิม และยกตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมแล้วกว่า 25,000 คำ
หนังสือ755.25 บาท
e-books(PDF) ?735.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คลังคำ (ปกแข็ง)" เล่มนี้ เป็นคู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่ ฉบับปรับปรุงในวาระครบรอบ 15 ปีคลังคำ ซึ่งได้รวบรวมคำและสำนวนในภาษาไทยตามหมวดหมู่ความหมาย มีเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวกับการนิยามและการเปรียบเทียบความหมายของคำ จัดเรียงให้เหมาะสม พร้อมให้ตัวอย่าง พิเศษ! เพิ่มคำใหม่ พร้อมปรับความหมายของคำเดิม และยกตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมแล้วกว่า 25,000 คำ จัดทำอย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ เหมาะสำหรับเป็นคู่มือและสมบัติประจำตัวของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ นักเขียน นักแปล และผู้ที่ใช้ภาษาไทยเป็นประจำ

สารบัญ

หมวดที่ 1 ก-ฉ มนุษย์
หมวดที่ 2 ช-ถ มนุษย์กับมนุษย์
หมวดที่ 3 ท-ม สรรพสิ่ง
หมวดที่ 4 ย-ล มนุษย์กับสรรพสิ่ง
หมวดที่ 5 ว เวลากับมนุษย์และสรรพสิ่ง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786161837716 (PDF) 1380 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์อมรินทร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน