0
(e-testing) กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่น ๆ
ข้อสอบสำหรับเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สามารถฝึกทำข้อสอบได้ครั้งละ 200 ข้อ โดยจะสุ่มข้อสอบขึ้นมาใหม่ทุกครั้ง พร้อมมีระบบแจ้งผลการสอบทันที เพื่อประเมินตนเองได้
ราคาพิเศษ189.05 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    ข้อสอบสออนไลน์จากหนังสือ "กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่น ๆ" เป็นข้อสอบสำหรับเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สามารถฝึกทำข้อสอบได้ครั้งละ 200 ข้อ โดยจะสุ่มข้อสอบขึ้นมาใหม่ทุกครั้ง พร้อมมีระบบแจ้งผลการสอบทันที เพื่อประเมินตนเองได้

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5527300000226
ขนาด: 0 x 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 0 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน