0
(e-testing) 7 in 1 สอบผ่านภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก. ไม่ต้องรอรอบหน้า!!
รวมแนวข้อสอบที่มีระดับความยากเทียบข้อสอบจริงไว้อย่างจุใจ ได้แก่ Conversation, Grammar, Vocabulary, Error Identification, Reading Comprehension และ Cloze Test ซึ่ง มีข้อสอบรวมมากกว่า 400 ข้อ
ราคาพิเศษ189.05 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    ข้อสอบสออนไลน์จากหนังสือ "7 in 1 สอบผ่านภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก. ไม่ต้องรอรอบหน้า!!!" ได้รวบรวมแนวข้อสอบที่มีระดับความยากเทียบข้อสอบจริงไว้อย่างจุใจ ได้แก่ Conversation, Grammar, Vocabulary, Error Identification, Reading Comprehension และ Cloze Test ซึ่ง มีข้อสอบรวมมากกว่า 400 ข้อ เป็นแนวข้อสอบที่มีระดับความยากเทียบเท่าข้อสอบจริง สามารถฝึกทำข้อสอบได้ครั้งละ 200 ข้อ โดยจะสุ่มข้อสอบขึ้นมาใหม่ทุกครั้ง พร้อมมีระบบแจ้งผลการสอบทันที เพื่อประเมินตนเองได้

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5527300000219
ขนาด: 0 x 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 0 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน