0
นายใน สมัยรัชกาลที่ 6 (PDF)
เมื่อราชสำนักฝ่ายใน ไม่ต้องการสตรี จึงไม่มี "นางใน" เเล้วใครเเทน?
หนังสือ228.00 บาท
e-books(PDF) ?209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เมื่อราชสำนักฝ่ายในไม่ต้องการสตรีจึงไม่มี "นางใน" แล้วใครแทน? หนังสือเล่มนี้ ว่าด้วยเรื่อง "นายใน" โดยวิเคราะห์พระราชกรณียกิจพระราชนิยม พระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นชายของรัชกาลที่ 6 รวมถึงบทบาทของ "นายใน" ในพระราชสำนักสมัยรัชกาลที่ 6 นายในหรือข้าราชบริพารที่เป็นผู้ชายและอยู่ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะข้าราชสำนักฝ่ายในและพระสหาย เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพระราชสำนักซึ่งผู้เขียนสนใจในปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงสนใจศึกษาเรื่องดังกล่าวขณะเดียวกัน รัชกาลที่ 6 ทรงพยายามกำหนดความเป็นชายให้สอดคล้องกับรัฐรูปแบบใหม่ที่เป็นรัฐประชาชาติ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ที่นำเข้าจากประเทศอังกฤษ เช่น สมโสรกีฬา ฟุตบอล หนังสือพิมพ์ ละคร งานพระราชนิพนธ์ ตลอดจนลูกเสือ เสือป่า

สารบัญ

- "นายใน" กับพระราชสำนักรัชกาลที่ 6
- นายในทรงโปรดในรัชกาลที่ 6
- กิจกรรมภายในพระราชสำนักฝ่ายในชาย
- เพศภาวะชายเเละ "ความเป็นชาย" ตามพระราชนิยมที่มีอิทธิพลต่อนายใน
- เพศภาวะของนายใน
- "นายใน" เเละพระราชสำนักฝ่ายในชายในบริบทสังคมการเมือง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300011357 (PDF) 328 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน