0
วิธีทางสถิติเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เขียน ฮิโตชิ คุเมะ
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

เนื่องจากการสัมผัสระลึกได้ของมนุษย์มีความไม่สมบูรณ์และข้อมูลที่มีอยู่ในมือในปัจจุบันเป็นเพียงพื้นฐานสำหรับการตั้งสมมติฐานต่อไปเท่านั้น ฉะนั้นการศึกษาวิธีการทางสถิติจึงมีประโยชน์ในการช่วยให้เข้าใจวิธีการที่จะปรับปรุงต่อไป หนังสือเล่มนี้เน้นการประยุกต์เอาหลักการทางสถิติไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเหมาะสำหรับ วิศวกรผู้จัดการโรงงาน และผู้สนใจที่จะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตของตน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749569344 (-ไม่ระบุ) 264 หน้า
น้ำหนัก: 350 กรัม
เดือนปีที่พิมพ์: 2004
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน