0
1 นาที ฝึกมองคนให้ทะลุ (ปกแข็ง)
สติปัญญาและความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละคน ย่อมส่งผลถึงความสำเร็จที่แตกต่างกัน
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การเข้าใจและมองคนให้ออกจึงมีความสำคัญขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สติปัญญาและความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละคน นอกจากจะส่งผลต่อมนุษยสัมพันธ์ของคนผู้นั้นกับผู้อื่นแล้ว ยังส่งผลต่อความสำเร็จในหน้าที่การงานอีกด้วย

    หนังสือ "1 นาที ฝึกมองคนให้ทะลุ (ปกแข็ง)" เล่มนี้ จะกล่าวถึงหลักจิตวิทยาและหลักสังคมศาสตร์ โดยอ้างอิงตัวอย่างจากสถานการณ์จริง ข้อสรุป และตัวอย่างจำนวนมากประกอบกัน ถือเป็นหนังสือจิตวิทยาที่อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์มาอธิบายวิธีมองคน วิธีแบ่งประเภทคน วิธีจูงใจคน ส่งผลให้สามารถปรับตัวไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ผู้เขียนเชื่อว่า ผู้ที่อ่านและเข้าใจเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จะกลายเป็นผู้ที่มีสายตามองทะลุจิตใจคนอย่างแน่นอน

สารบัญ

- ลับสายตาให้เฉียบแหลม
- การอ่านสีหน้าของผู้อื่น
- การอ่านผู้อื่นจากการแต่งตัว
- การอ่านผู้อื่นจากภาษากาย
- การอ่านคนจากคำพูด
- การอ่านคนจากมารยาทและการศึกษา
- การอ่านคนจากการกระทำที่เคยชินในชีวิตประจำวัน
- การอ่านคนจากงานอดิเรก
- การอ่านนิสัยคนจากการคบเพื่อน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168295533 (ปกแข็ง) 224 หน้า
ขนาด: 133 x 196 x 23 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์วารา พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Paperfox Publishing and Distribution Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน