0
1,000 โจทย์เด็ด ติวเข้มก่อนสอบ O-NET ป.6
รวมแนวข้อสอบ O-NET เพื่อใช้ฝึกเพิ่มทักษะก่อนลงสนามจริง ออกแบบโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอน และการติวสอบ ครอบคลุมเนื้อหา 4 วิชาหลัก คณิต ไทย วิทย์ อังกฤษ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การสอบ O-NET ป.6 นั้นนับเป็นสนามสอบที่สำคัญมากสำหรับเด็กในระดับประถมปลาย เพราะทุกคะแนนนั้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน ถ้าเด็กทำคะแนนได้สูง ย่อมหมายรวมถึงครูผู้สอนและโรงเรียนมีความใส่ใจสร้างมาตรฐานทางการศึกษาที่ดีให้กับเด็กและสังคม

    หนังสือ "1,000 โจทย์เด็ด ติวเข้มก่อนสอบ O-NET ป.6" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเด็กและครูผู้สอน โดยเนื้อหาภายในเล่มจะเป็นแนวข้อสอบ 4 วิชาหลัก คณิต ไทย วิทย์ อังกฤษ รวม 1,000 ข้อ พร้อมเฉลย ทุกวิชาแนวข้อสอบถูกออกแบบโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และคลุกคลีอยู่ในแวดวงการสอบมานาน เพื่อให้หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กในการทำคะแนนสอบให้ได้สูงสุด จนประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ และเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนนำไปใช้ติวเด็กเพิ่มเติมก่อนสอบได้

สารบัญ

วิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
ฯลฯ

วิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
ฯลฯ

วิชาวิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
ฯลฯ

วิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306256 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 192 x 255 x 16 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน