0
1-2-3 ปราบเจ้าตัวน้อย
เทคนิคการเลี้ยงลูกอายุ 2-12 ปี ให้มีระเบียบวินัยและมีความประพฤติดี
ผู้เขียน Ph.D. Thomas W. Phelan
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับหลากเทคนิคการเลี้ยงลูกอายุ 2-12 ปี ให้มีระเบียบวินัยและมีความประพฤติดี เริ่มตั้งแต่การควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก การส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี และที่สำคัญคือการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ในแต่ละบทจะมีการสรุปแนวคิด แนวปฏิบัติไว้อย่างกระชับ เข้าใจง่าย ในหัวข้อเคล็ดลับฉับไว ข้อควรจำ ข้อเตือนใจ ข้อควรระวัง แนวคิดหลัก สรุปท้ายบท นอกจากนี้ยังได้ยกตัวอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงหลายๆ เรื่องเป็นกรณีศึกษา ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่น่าสนใจของผู้เขียน ต้องใจเย็น รู้จักระงับสติอารมณ์ มีความหนักแน่นในการลงโทษเมื่อเด็กทำผิด ที่สำคัญผู้ปกครองต้องปฏิบัติในทัศนคติในทิศทางเดียวกันเป็นระยะนานและต่อเนื่อง การฝึกระเบียบวินัยจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะบังคับและควบคุมตนเองโดยไม่ต้องมีใครมาคอยกำกับว่าสิ่งใดควรและไม่ควรทำ

สารบัญ

ภาคที่ 1 ความคิดแน่วแน่
ภาคที่ 2 การควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ภาคที่ 3 ไม่มีคำขอบคุณจากเด็ก
ภาคที่ 4 การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ภาคที่ 5 การสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น

คำนิยม
...เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ผู้ใหญ่จะเข้าใจเด็กมากขึ้น พ่อแม่และครู ตลอดจนผูปกครองจะพบว่า การอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี ซึ่งเป็นภาระที่น่าลำบากใจนั้น จริงๆ แล้วง่ายนิดเดียว คือ ต้องอบรมสั่งสอนลูกอย่างมีเหตุผล ยอมรับฟังปัญหาต่างๆ อย่าใช้อารมณ์ตัดสินลงโทษ แต่จะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกและชี้ให้เห็นบทเรียนต่างๆ เพื่อให้ลูกเป็นคนดีพ่อแม่ก็จะมีความสุข...รศ. ดร.ปราณี ศิริจันทพันธ์-
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165070287 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 17 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2010
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Child Management, Inc
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน