0
1,500 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ O-NET ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1
ประกอบด้วยโจทย์ข้อสอบด้านวิทยาศาสตร์ที่เจาะลึกและเข้มข้น คู่ขนานกับโจทย์ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 ตามสาระการเรียนรู้จำนวน 15 เรื่อง มากกว่า 1,500 ข้อ โดยจัดเรียงอย่างเป็นระบบตามตัวชี้วัด
หนังสือ199.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "1,500 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ O-NET ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้พัฒนาความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์ และใช้เพื่อเตรียมตัวสอบ O-NET ป.6 ภายในเล่มประกอบด้วย โจทย์ข้อสอบด้านวิทยาศาสตร์ที่เจาะลึกและเข้มข้น คู่ขนานกับโจทย์ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 ตามสาระการเรียนรู้จำนวน 15 เรื่อง มากกว่า 1,500 ข้อ โดยจัดเรียงอย่างเป็นระบบตามตัวชี้วัด แต่ละเรื่องจะมีแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ที่ลึกและเหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบได้ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1-2 และเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การสอบแข่งขันได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

เรื่องที่ 1 พืช
เรื่องที่ 2 สัตว์
เรื่องที่ 3 ร่างกายของเรา
เรื่องที่ 4 อาหารและสารอาหาร
เรื่องที่ 5 พันธุกรรม
เรื่องที่ 6 ระบบนิเวศ
เรื่องที่ 7 ทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องที่ 8 สารและสมบัติของสาร
เรื่องที่ 9 แรงและการเคลื่อนที่
เรื่องที่ 10 แสง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375248 (ปกอ่อน) 340 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน