0
10,000 คำศัพท์เกาหลีต้องรู้
รวมคำศัพท์ภาษาเกาหลีมากกว่า 10,000 คำ ครอบคลุมการเตรียมสอบ TOPIK I และ TOPIK II
ผู้เขียน อี ซอยอน
หนังสือ246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวม 10,000 คำศัพท์เกาหลีต้องรู้ ประกอบด้วยคำศัพท์ภาษาเกาหลีมากกว่า 10,000 คำ แบ่งเป็นระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง พร้อมด้วยคำอ่านเทียบเสียงภาษาไทย ความหมาย ประเภทของคำ ครอบคลุมการเตรียมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) และในชีวิตประจำวัน ช่วยเพิ่มทักษะทางด้านภาษาได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- แนะนำภาษาอังกฤษ

10,000 คำศัพท์ ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง
- ระดับต้น
- ระดับกลาง
- ระดับสูง

ภาคผนวก
- คำศัพท์ตามหมวหมู่ที่ใช้บ่อย
- รายชื่อประเทศ
- สิ่งต่าง ๆ
- กีฬาประเภทต่าง ๆ
- ครอบครัว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757415002 (ปกอ่อน) 1152 หน้า
ขนาด: 120 x 191 x 58 มม.
น้ำหนัก: 780 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์I Love CU, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน