0
ลด 15%
10,000 ศัพท์ จำเป็น เก่งอังกฤษ
รวมคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ในการฝึก ฟัง พูด อ่าน เขียน และในชีวิตประจำวันไว้กว่า 10,000 คำ โดยจัดเป็นหมวดหมู่ ทำให้ค้นคว้าและจดจำคำศัพท์ได้ง่าย
หนังสือ92.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อการฝึก ฟัง พูด อ่าน เขียน ถึง 80 หมวด กว่า   10,000 คำ พร้อมคำและและอ่านออกเสียง เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และจดจำ โดยในแต่ละหมวดได้เรียงคำศัพท์ตามตัวอักษร ทำให้ค้นคว้าได้ง่าย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

สารบัญ

- ครอบครัว (Family)
- ร่างกาย (Body)
- บุคลิกลักษณะ (Characteristic)
- อารมณ์และความรู้สึก (Emotion and Feelings)
- อาชีพ (Occupations)
- งานอดิเรก (Hobby)
- ที่พักอาศัย (Habitation)
- บ้าน (House)
- ห้องนอน (Bedroom)
- ห้องน้ำ (Bathroom)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167970875 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 18 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน