0
ลด 15%
100 กฎ Grammar ต้องรู้ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
ไขความลับการสร้างประโยคด้วย Grammar พัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยกฎสั้นๆ 100 กฎ กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยท้ายเล่ม!
หนังสือ102.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "100 กฎ Grammar ต้องรู้ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ" เล่มนี้ อัดแน่นไปด้วยความรู้สำหรับพัฒนา "Grammatical Skill" พร้อม 100 กฎที่หากคุณได้รู้แล้วจะทำให้คุณเก่งอังกฤษได้ง่ายๆ สรุปไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยกฎสั้นๆ กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง โดยมีแบบฝึกหัดท้ายเล่มสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน

สารบัญ

กฎข้อที่ 1 คำนาม (Noun)
กฎข้อที่ 2 คำนามนับได้ (Countable noun)
กฎข้อที่ 3 คำนามนับไม่ได้ (Uncountable noun)
กฎข้อที่ 4 คำนามเอกพจน์ (Singular noun)
กฎข้อที่ 5 คำนามพหูพจน์ (Plural noun)
กฎข้อที่ 6 หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, x, sh, ch และ z ให้เป็นพหูพจน์
กฎข้อที่ 7 หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย o ให้เป็นพหูพจน์
กฎข้อที่ 8 หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y ให้เป็นพหูพจน์
กฎข้อที่ 9 หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เป็นพหูพจน์
กฎข้อที่ 10 คำนามที่เปลี่ยนรูปเมื่อเป็นพหูพจน์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165275323 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 21 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน