0
100 ฅน ผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ ฉบับปราชญ์นักปกครอง
"สยามประเทศ" ยิ่งใหญ่ทุกวันนี้มาจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวไทยทุกคน แต่ทว่ายังมีบุคคลสำคัญผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญยิ่ง ที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ชาวไทยทุกคนควรจดจำ
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สยามประเทศ" ของเรานั้น ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาอย่างยาวนาน โดยส่วนหนึ่งที่สำคัญนั้นมาจากบุคคลที่มีอิทธิพลทั้งสิ้น ที่สามารถกำหนดชะตาชีวิตและความเป็นอยู่ ของเหล่าทวยราษฎร์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ควรที่จะเปิดเผยให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ เพื่อการกำหนดชีวิตของตนเองได้ในอนาคต

    หนังสือ "100 ฅน ผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ ฉบับปราชญ์นักปกครอง" เล่มนี้ จึงได้รวบรวมบุคคลสำคัญผู้มีอิทธิพลทั้งด้านการดำรงชีวิต ในความคิด การกระทำ หรือในบางห้วงเวลานั้น ถึงขั้นเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของคนทั้งประเทศด้วยซ้ำ ซึ่งการเรียนรู้สิ่งที่ผ่านมาในอดีตนั้นล้วนเกิดผลดีทั้งสิ้น ทำให้เรารู้ถึงปัจจุบัน และพร้อมที่จะคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ แต่จะดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าเราได้เรียนรู้อย่างละเอียดในเรื่องรากเหง้าของเราเองเรื่องของบรรพบุรุษ บุคคลสำคัญ ประวัติศาสตร์ สถานที่สำคัญ แนวความคิด และการกระทำที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุด ที่ทำให้มีชาติไทยและสังคมไทยอย่างที่เห็นกันในทุกวันนี้

สารบัญ

เกริ่นนำ อิทธิพลและความเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อสังคมไทยในรอบ 100 ปี
- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชของปวงชนชาวไทย
- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย

บุคคลผู้ทรงอิทธิพลในด้านการเมืองการปกครองของเมืองไทย
- พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) "ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ซื่อ"
- ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ "คนดีเมืองที่เมืองไทยไม่ต้องการ"
- จอมพล แปลก พิบูลสงคราม "เชื่อผู้นำ ชาติพ้นภัย"
ฯลฯ

บุคคลผู้ทรงอิทธิพลในด้านความคิดปราชญ์และวรรณกรรม
- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ "พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี"
- พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ "อัจฉริยศิลปิน"
- พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยานราธิปประพันธ์พงศ์ "พระบิดาแห่งการละครร้อง"
ฯลฯ

บุคคลผู้ทรงอิทธิพลในด้านดนตรีและศิลปะการแสดง
- พรานบูรพ์
- เอื้อ สุนทรสนาน
- สง่า อารัมภีร์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757420358 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 157 x 230 x 17 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์GOODLIFE PUBLISHING
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน