0
100 บรรทัด ร้อยใจคน ภาวะผู้นำแบบหมอกระแส (PDF)
ภาวะผู้นำแบบหมอกระแส คือเป็นผู้ที่มีความรักคนยากคนจน ผู้ไม่เคยหยุดพัฒนางานการศึกษา
หนังสือ143.10 บาท
e-books(PDF) ?149.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวชีวิตและการทำงาน ของ "ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์" ผู้อุทิตตนให้กับคนยากไร้และไม่เคยหยุดพัฒนางานด้านการศึกษา เจ้าของรางวัลแมกไซไซสาขาผู้นำชุมชน พร้อมบันทึกปาฐกถาของนายแพทย์กระแส ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำ ที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลต่างๆ ประสบความสำเร็จ สู่ปณิธานการจัดตั้งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำไทย ไชน่า เอเชีย ที่ได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นเอกฉันท์

สารบัญ

100 บรรทัดจากผู้นำที่ร้อยใจคน

ปฐมบท
- ครูผู้นำ และภาวะผู้นำของครู
ปาฐกถา : ตอนที่ 2
- แววของผู้นำ การเสียสละคือภาวะผู้นำ
ปาฐกถา : ตอนที่ 3
- ความรัก คือภาวะผู้นำ
ปาฐกถา : ตอนที่ 4
- บันได 3 ขั้นของผู้นำ
ปาฐกถา : ตอนที่ 5
- การศึกษา กับภาวะผู้นำ
ปาฐกถา : ตอนที่ 6
- ผู้นำแบบวูกา (VUCA)
ปาฐกถา : ตอนที่ 7
- ปรัชญาของผู้นำ
ปาฐกถา : ตอนที่ 8
- ผู้นำ ต้องสร้างผู้นำ
ปัจฉิมบท
- หมอกระแสส่องจีน หมอกระแสไม่เกษียณ

คำนิยม
ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะร้อยใจคนจากปาฐกถาของคุณหมอ ซึ่งหัวใจสำคัญคือ การมีภาวะผู้นำ มีแบบของผู้ที่พร้อมจะตอบโต้ภัยภิบัติ มีความปลอดภัย และมีความรู้ คือเรียนรู้ได้ทุกหนแห่ง ตามแบบอย่างภาวะผู้นำของหมอกระแสดร. พิจิตต รัตตกุล
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160835287 (PDF) 128 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน