0
100 รัก 100 เจ็บ
"100 รัก 100 เจ็บ" เป็นความรู้สึก "รัก" และ "เจ็บ" อันเกิดจากความรักในฐานะของคนรักหรือคู่รัก ที่กลั่นกรองร้อยเรียงถ่ายทอดออกมาเป็นกลอนแปดสุภาพอย่างละ 100 บท
หนังสือ147.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "100 รัก 100 เจ็บ" เป็นความรู้สึก "รัก" และ "เจ็บ" อันเกิดจากความรักในฐานะของคนรักหรือคู่รัก ที่กลั่นกรองร้อยเรียงถ่ายทอดออกมาเป็นกลอนแปดสุภาพอย่างละ 100 บท แบ่งออกเป็นตอน ๆ อย่างละ 4 ตอน ตามห้วงอารมณ์ความรู้สึกขณะนั้น ๆ เพื่อเป็น คติเตือนใจว่า "ความรักไม่เที่ยง (อนิจจัง) ความรักเป็นทุกข์ (ทุกขัง) ความรักไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง แปรเปลี่ยนไปตามเหตุและปัจจัย (อนัตตา) ตามกฎไตรลักษณ์ในคำสอนของพระพุทธศาสนา จึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในความรัก เพราะความรักเป็นบ่อเกิดของความทุกข์

    นับเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านในการพิจารณาครรลองของความรัก โดยใชสติและปัญญาไตร่ตรองในแง่มุมต่าง ๆ และได้อรรถรสในบทกลอน มากน้อยตามอารมณ์ความรู้สึก อันเกิดจากประสบการณ์ในความรักของแต่ละท่าน

สารบัญ

100 รัก
- 100 รัก ตอนที่ 1 ความคลั่งไคล้
- 100 รัก ตอนที่ 2 ความคาดหวัง
- 100 รัก ตอนที่ 3 ความผูกพัน
- 100 รัก ตอนที่ 4 ความรักที่ฝังลึก

100 เจ็บ
- 100 เจ็บ ตอนที่ 1 ความรู้สึกผิดหวัง
- 100 เจ็บ ตอนที่ 2 ความเสียใจ
- 100 เจ็บ ตอนที่ 3 ความเศร้าหมอง
- 100 เจ็บ ตอนที่ 4 เจ็บฝังลึก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164787667 (ปกอ่อน) 170 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์วิรุฬห์ นิลโมจน์
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน