0
100 ศัพท์ ออกสอบ TOEIC (PDF)
หนังสือ 100 ศัพท์ออกสอบ TOEIC เล่มนี้ ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเน้น ๆ 100 คำ ที่มักออกสอบบ่อย เพิ่อให้ผุ้ที่เตรียมสอบ TOEIC ได้เพิ่มพูนคำศัพท์ก่อนเข้าสอบ !
e-books(PDF) ?59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          หนังสือ 100 ศัพท์ออกสอบ TOEIC เล่มนี้ ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเน้น ๆ 100 คำ ที่มักออกสอบบ่อย เพิ่อให้ผุ้ที่เตรียมสอบ TOEIC ได้เพิ่มพูนคำศัพท์ก่อนเข้าสอบ !

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167972268 (PDF) 30 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สมาร์ท อินเทลลิเจนท์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน