0
100 อมตะธรรม นำคนธรรมดาเป็น "ยอดคน" ที่แท้จริง
เมตตาธรรม อมตะคำสอนของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 19 ที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสุข สมบูรณ์ สว่าง มีคุณค่าที่ได้เกิดมาในชาตินี้
ผู้เขียน ธรรมะปัญโญ
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เมตตาธรรม" อมตะคำสอนของ "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" องค์ที่ ๑๙ ที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสุข สมบูรณ์ สว่าง มีคุณค่าที่ได้เกิดมาในชาตินี้

    "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ)" มีพระนามเดิมว่า "เจริญ คชวัตร" ทรงมีพระชาติภูมิ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ เป็นสมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ ในรัชกาล "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ถือเป็นสมเด็จพระสังฆราชฯ ที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชฯ ทุกพระองค์ในอดีต และเป็นสมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์แรกของไทยที่มีพระชันษา ๑๐๐ ปี

สารบัญ

พระโอวาท 100 บทพระนิพนธ์ : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
- หมวดที่ 1 ชีวิต
- หมวดที่ 2 ครอบครัว
- หมวดที่ 3 ความเป็นคนและการอยู่ร่วมกัน
- หมวดที่ 4 ความเป็นคนดี
- หมวดที่ 5 คนโง่ คนมีปัญญา และการใช้ปัญญา
- หมวดที่ 6 กฏแห่งกรรม
- หมวดที่ 7 ความสุขและความทุกข์
- หมวดที่ 8 การสร้างบุญบารมี
- หมวดที่ 9 ความเมตตา
- หมวดที่ 10 ชัยชนะและเกียรติภูมิของชีวิต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162925443 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 142 x 180 x 9 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์แฮปปี้บุ๊ค, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน