0
100 Best Design Offices and Workspaces (PDF)
รวมไอเดียสร้างสรรค์พื้นที่สำนักงาน โฮมออฟฟิศ และโคเวิร์กกิ้งสเปซที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่
หนังสือ470.25 บาท
e-books(PDF) ?270.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "100 Best Design Offices and Workspaces" เล่มนี้ คู่มือสำหรับเจ้าของสำนักงาน กลุ่มฟรีแลนซ์ทำงานที่บ้าน รวมถึงผู้อ่านที่กำลังสนใจจะมีธุรกิจโคเวิร์กกิ้งสเปซหรือสำนักงานให้เช่า ครบถ้วนทั้งกระบวนการหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ ย้อนตั้งแต่ประวัติศาสตร์การออกแบบสำนักงาน จนถึงพื้นที่ทำงานของคนยุคใหม่

    รวบรวม 100 สำนักงาน โฮมออฟฟิศ โคเวิร์กกิ้งสเปซ ดีไซน์น่าสนใจจากทั้งไทยและต่างประเทศ ตอบสนองกระแสการปรับตัวทางธุรกิจเป็นธุรกิจออนไลน์ หรือการขยายตัวของกลุ่มฟรีแลนซ์ อันเนื่องมาจากการผลกระทบทางเศรษฐกิจ

สารบัญ

- Knowhere
- Playroom Office
- Kliquex Sathorn
- Wework The Parq
- Glowfish Sathorn
- The Great Room
- Voa Space
- Wayco Ruzafa
- Common Ground
- Architecture Librart
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786161844448 (PDF) 280 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์บ้านและสวน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน