0
100 Tests in English Level 2 +เฉลย
100 แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่จะทำให้ เข้าใจไวยากรณ์พื้นฐานได้ดีขึ้น เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ได้คะแนนสอบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
หนังสือ70.30 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "100 Tests in English Level 2" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นทางด้านไวยากรณ์ (Grammar) และคำศัพท์ (Vocabulary) เป็นหลัก ประกอบด้วย แบบฝึก 100 แบบฝึก แต่ละแบบฝึกจะมีจำนวน 10 ข้อ รวมทั้งหมดแล้วจะมี 1,000 ข้อ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- Test 1 - Test 100

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2016010700029 (ปกอ่อน) 108 หน้า
ขนาด: 189 x 261 x 6 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน