0
1000 โจทย์น่าคิดวิทยาศาสตร์ ป.4 +เฉลย
โจทย์แบบปรนัย 1,000 ข้อ ครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระ ใช้ทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้น เฉลยคำตอบทุกข้อ แยกเล่ม
หนังสือ70.30 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

1. โครงสร้างและหน้าที่ของราก
2. โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น
3. โครงสร้างและหน้าที่ของใบ
4. โครงสร้างของดอกไม้ ผลไม้ และเมล็ด
5. สิ่งจำเป็นต่อพืช
6. การตอยสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
7. การปรับตัวของพืช
8. พืชดอก พืชไร้ดอก
9. สัตว์ต่างกันอย่างไร
10. สัตว์เคลื่อนที่ต่างกันอย่างไร
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2016102700333 (ปกอ่อน) 108 หน้า
ขนาด: 189 x 261 x 5 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน